ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 
Πίνακας καιρού          Σπίτι από όσπρια και φυσικά υλικά      Κλόουν
Πίνακας καιρού                                      Σπίτι από όσπρια                                       Κλόουν
 
 
Δάσος σε τοιχογραφία                Πίνακας χειμώνα
Δάσος σε τοιχογραφία                                       Χειμωνιάτικος πίνακας
 
 
Πίνακας μουσικής
Πίνακας μουσικής
 
 
| Περιεχόμενα |
| Μια μέρα κοντά μας | Κατασκευές |
 
 
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Copyright © 1998
Web Page designed by Grigoris Filipiadis